เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียน 1/2562 (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการลงทะเบียน 1/2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2562
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    
1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2562
 3.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา (ด่วน)    
1. รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 50 (รอบโควต้า)และรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 30 ทุนค็อยรุนอุมมะฮฺ <<คลิ๊กดูรายชื่อ>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2562
 4.แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้
1. คำร้องย้ายสาขาวิชา/คณะ
2. คำร้องขอลาพักการศึกษา
3. คำร้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
4. คำร้องขอเพิกถอนรายวิชาติด W
5. คำร้องชำระค่าธรรมเนียมตามหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร
6. คำร้องขอลงทะเบียนสูง-ต่ำ (ลงเกินหน่วยกิต)
7. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน)
8. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)
9. คำร้องขอลาออกจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
10. หนังสือมอบอำนาจ
11. คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 5.สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้    
สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2559
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615