เมนูหลัก

ระดับการศึกษา  
คณะ  
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
สามารถคลิกที่จำนวนเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาในสาขาวิชานั้น
สาขาวิชารับเข้าพ้นสภาพจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
วิทยาเขตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
PEN641ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)212019
PEN642ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)670067
PUS641อุศูลุดดีน (เตรียมภาษาอาหรับ)110011
PUS642อุศูลุดดีน (เตรียมภาษาอาหรับ)2101
PAR641ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)262024
PAR642ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)122010
PIT641เทคโนโลยีสารสนเทศ (เตรียมภาษาอังกฤษ)161015
PIT642เทคโนโลยีสารสนเทศ (เตรียมภาษาอังกฤษ)2002
PQS641อัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (เตรียมภาษาอาหรับ)250025
PQS642อัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (เตรียมภาษาอาหรับ)3003
1858177 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615