เมนูหลัก

ระดับการศึกษา  
คณะ  
สาขาวิชา  
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
หรือกรอกรหัสนักศึกษา/รหัสบัตรประชาชนเพื่อค้นหา   
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพเกียรตินิยมวันสำเร็จการศึกษาสถานศึกษา
1 562426047 นางสาวมัสตูรอ สนิจบ 26/9/2564 โรงเรียนศาสนศึกษา 
2 571426006 นายฟุรกอน ซาเบ๊ะจบ 26/9/2564 โรงเรียนสามารถดีวิทยา 
3 572442045 นางสาวอารีฟ๊ะ เจ๊ะเส็นจบ 26/9/2564 โรงเรียนพัฒนาวิทยา 
4 581423006 นายอัซมี หยังดีจบ 26/9/2564 โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา 
5 581431025 นายอัฟฟาน มะเซ่งจบ 26/9/2564 โรงเรียนบำรุงอิสลาม 
6 581431030 นายอารซะ เปาะอาเดะจบ 26/9/2564 โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) 
7 582426007 นางสาวโซฟียา ดอเลาะจบ 26/9/2564 โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ 
8 582426025 นางสาวโรสมาร์ ซามะจบ 26/9/2564 โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 
9 582426026 นางสาวสอฮาบ๊ะ กาซาจบ 26/9/2564 โรงเรียนพัฒนาวิทยา 
10 582426035 นางสาวรอฮานา มูซอจบ 26/9/2564 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา 
11 582431001 นางสาวกิฟนารี ดอกาจบ 26/9/2564 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา 
12 582431003 นางสาวไซนับ ดอนิจบ 26/9/2564 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม 
13 582431014 นางสาวอาฟีฟะห์ เจ๊ะเด็งจบ 26/9/2564 โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) 
14 582431022 นางสาวอาอีชะห์ เจ๊ะสนิจบ 26/9/2564 โรงเรียนบำรุงอิสลาม 
15 591422028 นายอารีฟ เจะมะจบ 26/9/2564 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา 
16 591424028 MR.SUN MUSLIMINจบ 26/9/2564 Wenan No.3 High School 
17 591427001 นายจักรพันธ์ อินสุวรรณ์จบ 26/9/2564 โรงเรียนมุสลิมศึกษา 
18 592422002 นางสาวนัสรีญา บูกา จบ 26/9/2564 โรงเรียนบำรุงอิสลาม 
19 592424005 นางสาวซัลมี หามะบูเกะจบ 26/9/2564 โรงเรียนบำรุงอิสลาม 
20 592424035 นางสาวนุรอัยนี ตาเยะจบ 26/9/2564 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 
21 592424113 MISSPHYU HNIN PWINT จบ 26/9/2564 Basic Education High School 
22 592442015 นางสาวนูร์อิรบะห์ เจ๊ะเมาะจบ 26/9/2564 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม 
23 592444001 นางสาวซูไฮดา ดอรอเงาะจบ 26/9/2564 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 
24 601422007 นายอัฟด๊อล ขเดมินจบ 26/9/2564 โรงเรียนบำรุงอิสลาม 
25 601422019 นายตัรมีซีย์ สามอจบ 26/9/2564 โรงเรียนอิสลาฮียะห์ 
26 601426002 นายมูฮำหมัดฟิรดาวซ์ มือเลาะหะแมจบ 26/9/2564 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา 
27 602411006 นางสาวอัสมะ มะแสะจบเกียรตินิยมอันดับ 2 26/9/2564 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโคกโพธิ์ 
28 602415001 นางสาวซูไฮนา จารงจบ 26/9/2564 โรงเรียนพัฒนาวิทยา 
29 602422001 นางสาวนูรซัลวา สะนิจบ 26/9/2564 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 
30 602422005 นางสาวนูรีตา แวหามะจบ 26/9/2564 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 
31 602422008 นางสาวนูรไอนี เจะยอจบ 26/9/2564 โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ 
32 602422010 นางสาวซูฮัยลา สุหลงจบ 26/9/2564 โรงเรียนบำรุงอิสลาม 
33 602423003 นางสาวฟิตรียะ เจ๊ะแลจบ 26/9/2564 Sekolah Menengah Islam Al-Husna 
34 602423006 นางสาวอาเมราห์ สะแมจบ 26/9/2564 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 
35 602423012 นางสาวฮามีนะห์ บริสุทธิ์จบ 26/9/2564 โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) 
36 602424064 นางสาวอิฟาฮ์ มูซอจบ 26/9/2564 โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร 
37 602426001 นางสาวอีนัส เจะลีจบ 26/9/2564 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา 
38 602426002 นางสาวยุซรอ ยะโงะจบ 26/9/2564 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา 
39 611414009 นายณัฐพงศ์ สังข์แก้วจบ 26/9/2564 โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 
40 611422012 นายมูฮัมหมัด หมะจิจบ 26/9/2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
41 626114002 นายอับดุลเลาะ เจะมะจบ 26/9/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
42 626114004 นายยุทธพงศ์ คล่องแคล่วจบ 26/9/2564 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
43 626114011 นายเดช คำเคนจบ 26/9/2564 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
44 632426009 นางสาวอาซีย๊ะ สามะจบ 26/9/2564 โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา 
45 632426010 นางสาวรุสนานี ดือรามะจบ 26/9/2564 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615